Søknad om skuleplass

Søknadsfrist for søknad om skuleplass frå skuleåret 2021/2022 er 15.februar.

Etter søknadsfristen er gått ut vert søknadane handsama. Svarbreva blir sendt ut kort tid etter.

Dersom du har spørsmål til søknadsskjema, søknadsprosessen eller ynskjer meir informasjon om skulen, ta kontakt med rektor. 

KUNNGJERINGAR

Hålandsdalen Montessoriskule

Hålandsdalen Montessoriskule vart starta opp i 2016. Skulen vert driven av Hålandsdalen vekst SA,

og har godkjenning for inntil 75 born frå 1. til 7. trinn. Skulen ligg i Hålandsdalen i

Fusa kommune. les meir her

"Det du lærer med hendene, hugsar hovudet"
Maria Montessori
Bornet som får konsentrere seg lærer i glede og undring
Maria Montessori

Kontakt oss

Hålandsdalen Montessoriskule - Hålandsdalsvegen 532 

- 5640 Eikelandsosen - epost: post@hmskule.no Tlf: 56 58 11 00

  • Black Facebook Icon

Hålandsdalen Montessoriskule - Hålandsdalsvegen 532 - 5640 Eikelandsosen epost: post@hmskule.no Tlf: 56 58 11 00 / SFO : 900 28 583

Montessori er ei utdanning for sjølvstende, som førebur deg både for skule og livet

Hålandsdalen Montessoriskule - Hålandsdalsvegen 532 - 5640 Eikelandsosen

epost: post@hmskule.no Tlf: 56 58 11 00