Velkomen til nytt skuleår!

Me startar det nye skuleåret måndag 17.august til vanleg tid, dvs. kl 08.20.

Me møter alle ute på skuleplassen på tilvist stad for kvar kohort/gruppe. 

Me gler oss til å møta dykk alle igjen :-)

KUNNGJERINGAR

Hålandsdalen Montessoriskule

Hålandsdalen Montessoriskule vart starta opp i 2016. Skulen vert driven av Hålandsdalen vekst SA,

og har godkjenning for inntil 75 born frå 1. til 7. trinn. Skulen ligg i Hålandsdalen i

Fusa kommune. les meir her

"Det du lærer med hendene, hugsar hovudet"
Maria Montessori
Bornet som får konsentrere seg lærer i glede og undring
Maria Montessori

Kontakt oss

Hålandsdalen Montessoriskule - Hålandsdalsvegen 532 

- 5640 Eikelandsosen - epost: post@hmskule.no Tlf: 56 58 11 00

  • Black Facebook Icon

Hålandsdalen Montessoriskule - Hålandsdalsvegen 532 - 5640 Eikelandsosen epost: post@hmskule.no Tlf: 56 58 11 00 / SFO : 900 28 583

Montessori er ei utdanning for sjølvstende, som førebur deg både for skule og livet

Hålandsdalen Montessoriskule - Hålandsdalsvegen 532 - 5640 Eikelandsosen

epost: post@hmskule.no Tlf: 56 58 11 00