top of page

FAU

FAU (Foreldrerådet sitt samarbeidsutvalg) har jamnlege møter.
Leiar i FAU er også medlem av Hålandsdalen Vekst SA sitt styre.

 

FAU er samansett slik skuleåret 2022 / 2023:

Leiar: Åse Kristin Uglehus

Nestleiar: Borgne Gjerstad

Kasserar: Melinda Hjelm Hatletveit

Sekretær: Lene Tveit

Øvrige medlemmar:

Hans-Ole Mjånes

May-Lis Finne Rød

Mari Ulevik Furubotn 

Desiree Lange

Elevråd

Elevrådsrepresentant 2022-2023:

 

Leiar: Annikken

Gjønakvittingen:

Annikken og John David

vara: Bjørn Johan

Ottanosi: 

Emily og Nils

vara: Emil

bottom of page