Hålandsdalen Montessoriskule - Hålandsdalsvegen 532 - 5640 Eikelandsosen

epost: post@hmskule.no Tlf: 56 58 11 00

13.11.2018 holdt Clare Healy Walls et foredrag om å være Montessori forelder på Hålandsdalen Montessoriskule for foreldre fra Hålandsdalen og Strandvik Montessoriskuler.