13.11.2018 holdt Clare Healy Walls et foredrag om å være Montessori forelder på Hålandsdalen Montessoriskule for foreldre fra Hålandsdalen og Strandvik Montessoriskuler.