Hålandsdalen Montessoriskule - Hålandsdalsvegen 532 - 5640 Eikelandsosen

epost: post@hmskule.no Tlf: 56 58 11 00

Informasjon

 

Elevar ved privatskule har rett til same skyssordning som elevar i i den kommunale

skulen.

 

 

 

Skulen vil tilby SFO for alle elevane på alle trinna.

Det vert tilbod om SFO frå kl 07:00 - 16:30.

 

Skulepengane for SFO og mat vert bestemt av skulestyret. Nærare informasjon om dette vert gjeve før kontraktskriving.

Skulen vert drive etter læreplan for montessoripedagogikk (godkjent av Utdanningsdirektoratet og Kunnskapsdepartementet).