22. oktober 2019

Camilla lager varmmat!

Vi er så heldige at Camilla lager varmmat for oss i dag! Tacopasta på menyen! Tusen tusen takk Camilla!

22. oktober 2019

Stian Hole, forfatter besøk

Stian Hole vil snakke om gleda ved å bruke både bilete og tekst når han lagar forteljingar. Han presentere grepa han nyttar: kontrastar, rytme, synsvinkel, samspel mellom bilete, tekst og – ikkje minst – fantasien til lesaren

18. oktober 2019

I dag spring vi for TV-aksjonen Care ❤️

Tell people more about the classes you offer. Add images, text and links, or connect data from your collection to display dynamic content.

Helsesjukepleier

Ingvild Ekeberg

Ingvild vil vere på skulen desse tysdagane i haust:
20/8, 3/9, 23/9, 22/10, 5/11, 19/11, 3/12 kl. 8.30-13
For meir informasjon så under informasjon foreldre i meny felt øverst

Elevråd 2019-2020

Elevråd 2019/2020

3. trinn: Marit Alice, Alva (vara)

4. tirnn: Kari, Nicolai (vara)

6. trinn: Christian, Leah (vara)

7. trinn: Anna, Ada

Leiar: Anna

Nestleiar: Christian

Kasserer: Ada

Foreldreutvalet 2019-2020

FAU 2019/2020

Tell people more about the classes you offer. Add images, text and links, or connect data from your collection to display dynamic content.

Hålandsdalen Montessoriskule - Hålandsdalsvegen 532 - 5640 Eikelandsosen epost: post@hmskule.no Tlf: 56 58 11 00 

logo 2019.png
Montessori er ei utdanning for sjølvstende, som førebur deg både for skule og livet