Camilla lager varmmat!

22. oktober 2019

Vi er så heldige at Camilla lager varmmat for oss i dag! Tacopasta på menyen! Tusen tusen takk Camilla!

Stian Hole, forfatter besøk

22. oktober 2019

Stian Hole vil snakke om gleda ved å bruke både bilete og tekst når han lagar forteljingar. Han presentere grepa han nyttar: kontrastar, rytme, synsvinkel, samspel mellom bilete, tekst og – ikkje minst – fantasien til lesaren

I dag spring vi for TV-aksjonen Care ❤️

18. oktober 2019

Tell people more about the classes you offer. Add images, text and links, or connect data from your collection to display dynamic content.

Ingvild Ekeberg

Helsesjukepleier

Ingvild vil vere på skulen desse tysdagane i haust:
20/8, 3/9, 23/9, 22/10, 5/11, 19/11, 3/12 kl. 8.30-13
For meir informasjon så under informasjon foreldre i meny felt øverst

Elevråd 2019/2020

Elevråd 2019-2020

3. trinn: Marit Alice, Alva (vara)

4. tirnn: Kari, Nicolai (vara)

6. trinn: Christian, Leah (vara)

7. trinn: Anna, Ada

Leiar: Anna

Nestleiar: Christian

Kasserer: Ada

FAU 2019/2020

Foreldreutvalet 2019-2020

Tell people more about the classes you offer. Add images, text and links, or connect data from your collection to display dynamic content.

Hålandsdalen Montessoriskule - Hålandsdalsvegen 532 - 5640 Eikelandsosen epost: post@hmskule.no Tlf: 56 58 11 00 / SFO : 900 28 583

Montessori er ei utdanning for sjølvstende, som førebur deg både for skule og livet

Hålandsdalen Montessoriskule - Hålandsdalsvegen 532 - 5640 Eikelandsosen

epost: post@hmskule.no Tlf: 56 58 11 00