Manifest mot mobbing, Henta frå Utdanningsdirektoratet

"Utdanningsdirektoratet har laget en egen side på internett; Manifest Mot Mobbing, mmm.udir.no. På denne siden kan alle bidra, og få tips om hvordan man kan bidra til å forebygge mobbing. Støtt opp om kampanjen og del av din kunnskap om forebygging. Årets kampanje har hovedfokus på at voksne, enten du er lærer, forelder, trener eller nabo, så kan man bidra og gjøre en forskjell for å skape vennskap og forebygge mobbing".

Vi anbefaler å se filmen (02:56) “Voksne skaper vennskap – sammen”: https://vimeo.com/73599678