Elevane i gruppe 2 har laga kunst. Her har dei fått øve både på konsentrasjon, finmotorikk, planlegging og ferdigstilling av prosjek.


Hålandsdalen Montessoriskule - Hålandsdalsvegen 532 - 5640 Eikelandsosen epost: post@hmskule.no Tlf: 56 58 11 00 

logo 2019.png
Montessori er ei utdanning for sjølvstende, som førebur deg både for skule og livet