Hålandsdalen Montessoriskule - Hålandsdalsvegen 532 - 5640 Eikelandsosen

epost: post@hmskule.no Tlf: 56 58 11 00

SFO

 

PRAKTISK INFORMASJON

Åpningstid: 07:00
Stengetid:  16:30
_______________
 

Dagsrutiner:
07:00 - 08:00 (8.20)
Stille aktiviteter og frukost til dei som ikkje har ete heime
 

14:45 mat / puste ut etter skuledagen


Vi satser på å være mye ute, så sørg
for at barna har godt med klær.

 

SFO – Leiar - Laura K. Waage

 

Ukeoversikt vaksen SFO:

Mandag: Morgon: Laura / ettermiddag: Lilli

Tysdag: Morgon: Laura / ettermiddag: Lilli

Onsdag: Morgon: Lilli / ettermiddag: Mari

Torsdag: Morgon: Mari / ettermiddag: Lilli

Fredag: Morgon: Laura / ettermiddag: Lilli

 

Oppsigelse:

Dersom barnet sluttar før utgongen av skuleåret, må plassen seiast opp.

Oppseiing og endring av plass må skje skriftleg med ein månad varsel gjeldande frå den 1. i påfølgande månad. Ved oppseiing/endring av plass etter 1.april må det betalast til og med juni månad.