SFO

 

PRAKTISK INFORMASJON

 

Mob: 900 28 583

Åpningstid: 07:00 - 08:00 og 14:30 - 16:30
Stengetid:  16:30
_______________

 

Dagsrutiner:
07:00 - 08:00 (8.20)
Stille aktivitetar og frukost til dei som ikkje har ete heime

 

14:45 mat / puste ut etter skuledagen


Me satsar på å vere mykje ute, så sørg for at borna har godt med kler.


 

SFO – Leiar - Laura K. Waage

 

Vekeoversikt vaksen SFO:

Mandag: Morgon: Laura / ettermiddag: Lilli

Tysdag: Morgon: Laura / ettermiddag: Lilli

Onsdag: Morgon: Lilli / ettermiddag: Mari

Torsdag: Morgon: Mari / ettermiddag: Lilli

Fredag: Morgon: Laura / ettermiddag: Lilli & Vegard

Skulepengane for SFO og mat vert bestemt av skulestyre. Nærare informasjon om dette vert gjeve før kontraktskriving.

 

Oppseiing:

Føresette kan seie opp plassen skriftleg. Oppseiingstida er 2 månader, rekna frå den 1. i månaden etter oppseiinga er sendt. Ved oppseiing/endring av plass etter 1.april må det betalast for resten av skuleåret.

Hålandsdalen Montessoriskule - Hålandsdalsvegen 532 - 5640 Eikelandsosen epost: post@hmskule.no Tlf: 56 58 11 00 

logo 2019.png
Montessori er ei utdanning for sjølvstende, som førebur deg både for skule og livet