Frå Bjørnafjorden kommune si heimeside

Det kan vere godt å ha nokon å snakke med. Alle skulane i Bjørnafjorden kommune har skulehelseteneste med helsesjukepleiar kor du kan få råd og rettleiing. Omfang av tilbodet varierer mellom skulane.

Kva kan skulehelsetenesta hjelpe deg med?

Alle elevar og deira foreldre kan ta kontakt med helsesjukepleiar ved skulen. Skulehelsetenesta skal vere eit tilbod som er lett å oppsøke, der du blir tatt på alvor når du tar kontakt for å snakke om små og store helseproblem og utfordringar.

Kven kan ta kontakt med oss?

Vi gjer helseundersøkingar og set vaksinar. Hos oss kan du få råd og rettleiing, og nokon å snakke med. Dersom det er behov, kan vi hjelpe deg vidare i systemet. Du kan kome til oss med fysiske, psykiske eller sosiale problem. Vi har teieplikt. Besøk hos skulehelsetenesta gir ikkje fråvær. Tilbodet er gratis.

Hei

Mitt navn er Emma Marita Heggli

og er helsesjukepleier på skulen fredager kl. 09-12.30

Skulen vil kunne hjelpe til med å avtale tid for møte mellom elevar og helsesjukepleiar.

Evt kan de ta kontakt, utover trefftid, på mail: emmheg@bjornafjorden.kommune.no eller mobil: 476 73 912

_40A7648.jpg