Trefftider
Helsesjukepleiar Emma Marita Heggli har trefftid på HMS fredager kl. 09 -12.30

Skulen vil kunne hjelpe til med å avtale tid for møte mellom elevar og helsesjukepleiar.

Evt kan de ta kontakt, utover trefftid, på mail: emmheg@bjornafjorden.kommune.no eller mobil: 476 73 912

Frå Fusa kommune si heimeside:

Skulehelsetenesta

Dette er eit tilbod til elevar i grunnskulen og vidaregåande skule for å medverka til at dei tek ansvar for eiga helse. Tenesta er gratis. Helsesjukepleiar og andre som arbeider i skulehelsetenesta har teieplikt, men har nær kontakt med lærarar og andre faggrupper.

Skulehelsetenesta gjev mellom anna desse tilboda:

  • Konsultasjon hos helsesjukepleiar og lege i første klasse

  • Tilbod om vekt og lengdemåling i tredje og åttande klasse

  • Tilbod om vaksinasjon

  • Oppfølging av einskilde elevar etter behov

  • Kontortid for samtale med einskilde elevar, grupper eller klassar

 

Vaksinasjon

Departementet har fastlagt eit nasjonalt program for vaksinering mot smittsame sjukdommar. Kommunehelsetenesta i Fusa tilbyr dette programmet til innbyggjarane. Helsestasjonen og skulehelsetenesta i Fusa kommune følgjer dei nasjonale retningslinene for vaksinasjon. Du kan sjå oppdatert informasjon om barnevaksinasjonsprogrammet hjå folkehelseinstituttet.

Hålandsdalen Montessoriskule - Hålandsdalsvegen 532 - 5640 Eikelandsosen epost: post@hmskule.no Tlf: 56 58 11 00 

logo 2019.png
Montessori er ei utdanning for sjølvstende, som førebur deg både for skule og livet