NB! Avvik frå den vedtekne skuleruta kan skje. Foreldre skal i så fall varslast om dette i god tid.