Artikkel "Hvorfor Montessori virker"

På nettstaden montessorirocks.org kom me over ein kjempefin artikkel med 5 gode grunnar for at Montessori virker.

Me tilrår alle å lesa denne. De finn den her: Why Montessori works (engelsk)