Artikkel "Hvorfor Montessori virker"

På nettstaden montessorirocks.org kom me over ein kjempefin artikkel med 5 gode grunnar for at Montessori virker.

Me tilrår alle å lesa denne. De finn den her: Why Montessori works (engelsk)

Hålandsdalen Montessoriskule - Hålandsdalsvegen 532 - 5640 Eikelandsosen epost: post@hmskule.no Tlf: 56 58 11 00 / SFO : 900 28 583

Montessori er ei utdanning for sjølvstende, som førebur deg både for skule og livet

Hålandsdalen Montessoriskule - Hålandsdalsvegen 532 - 5640 Eikelandsosen

epost: post@hmskule.no Tlf: 56 58 11 00